Online registrace

Závod jednotlivců

Úhrada startovného je možná pouze převodem. Doporučujeme platbu startovného provést v den, kdy založíte registraci k závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo registrace neuhrazené do 7 dní od jejich založení zrušit.

Upozornění! Při platbě ze zahraničí používejte výhradě SEPA platbu v Euro, která je bez poplatku. Při úhradě SHA Vám budou doúčtovány bankovní poplatky 200 Kč splatné v hotovosti při vyzvedávní startovního čísla. Děkujeme za pochopení.

Startovné:
Výše startovného je odvislá od termínu jeho připsání na účet pořadatele:

 • Krátká
  • do 30. 6. 2024 – 990 Kč / 45 Euro
  • do 30. 11. 2024 – 1 190 Kč / 55 Euro
  • do 11. 6. 2025 – 1 490 Kč / 70 Euro
 • Dlouhá
  • do 30. 6 2024 – 1 190 Kč / 55 Euro
  • do 30. 11. 2024 – 1 390 Kč / 65 Euro
  • do 11. 6. 2025 – 1 690 Kč /  80 Euro
 

 Registrace Registration

Předběžná startovní listina:

Startovní číslo Vám bude přiděleno až po spárování platby startovného s registrací. Prosíme, počítejte několikadenním zpožděním. Pokud do tří pracovních dní od provedení úhrady nebude Vaší registraci startovní číslo přiděleno, kontaktujte nás na tel. 777830732. Děkujeme.

Startovní listina Start list

Soutěž týmů

Průběžná startovní listina týmů:

Seznam týmů List of teams

Pokud nenajdete svůj tým v předběžném seznamu, můžete využít k registraci formulář níže.

POZOR! Registraci týmu proveďte teprve po registraci všech jeho členů do závodu jednotlivců.

Registrace týmu je zdarma.

Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků, kteří jedou stejnou trať a startují za stejný tým i v kategorii jednotlivců.
Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Registrace do soutěže týmů