Předstartovní informace

Novinky

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Start, cíl a zázemí závodu je stejně jako v předchozích ročnících u Společenského centra UFFO (Nám. Republiky 999, Trutnov).
Kancelář závodu se nachází v suterénu budovy UFFO. Příjezd bude z hlavních příjezdových směrů značen informačními tabulemi.
Parkování je bezplatně zajištěno na parkovací ploše přímo před UFFEM (cca 200 vozidel) + v podzemních garážích UFFO (cca 60 vozidel). Při zajíždění do podzemních garáží pozor na kola na střeše ;-). Po naplnění této parkovací kapacity je možno k parkování využít přilehlých parkovacích ploch, ale zde je třeba již dbát pokynů ohledně zpoplatnění.

PREZENTACE

Prezentace k závodu v pátek 14. 6. od 18:00 do 20:30 v Centru současného umění EPO1, Elektrárenská 322
V této době možnost individuální prohlídky probíhající výstavy JÍZDA. https://www.epo1.cz/ a v sobotu 15. 6. od 7:30 do 9:30 hodin v kanceláři závodu v suterénu budovy UFFO.

Prosíme Vás o včasnost při vyzvedávání čísel.

Nezaplacené registrace budou stornovány. REGISTRACE NA MÍSTĚ BUDE MOŽNÁ V OMEZENÉ MÍŘE ZA ZVÝŠENÉ STARTOVNÉ V HOTOVOSTI 

POZOR! U závodníků, kteří v den závodu nedovrší 18 let věku bude vyžadován vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce

ÚSCHOVNA

Hlídaná úschovna osobních věcí bude fungovat v prostoru prezentace. Úschovna bude v provozu max. do 16:00 hodin, poté již pořadatel za uložené věci neručí. Pro úschovu kol po závodě doporučujeme využít cyklověž, která se nachází na autobusovém nádraží cca 100 m od startu.

STARTOVNÍ ČÍSLA A ČIPY

Závod bude měřen čipovou technologií. Čipy jsou umístěny v čísle na řídítkách a na sedlovce. Obě čísla naleznete ve své startovní obálce. Startovní obálka zároveň obsahuje voucher na tombolu a občerstvení v cíli závodu.
Kontrolní místa: Pomezní Boudy, Pražská Bouda

START ZÁVODU

Slavnostní start závodu obou kategorií proběhne u Společenského centra UFFO.
Dlouhá trať odstartuje v 10:00* a krátká v 10:05* hodin.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pořadatel si, z důvodu operativního reagování na aktuální dopravní situaci, vyhrazuje právo na možnost posunutí startu závodu o max. 5 minut dříve bez předchozí změny propozic. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby závodníci byli ve svých startovních koridorech nejpozději v 9:50 hodin a sledovali pokyny speakera závodu!

Startovní pole bude rozděleno do dvou koridorů. První pro dlouhou trasu a druhý pro krátkou trasu. Před startem se zařaďte do svého koridoru dle trasy. Závodník, který odstartuje dříve než v čase určeném pro jeho trasu, bude potrestán diskvalifikací.

Po slavnostním startu následuje cca 3 km neutrální jízdy za zaváděcím vozidlem a ostrý start proběhne za železničním přejezdem na Polské ulici

POZOR! Předjetí zaváděcího vozidla bude trestáno diskvalifikací!

TRASA ZÁVODU, BUFETY

Upozornění: BUFETY JSOU SAMOOBSLUŽNÉ. POŘADATELÉ JE BUDOU POUZE DLE POTŘEBY DOPLŇOVAT, ALE NEBUDOU OBČERSTVENÍ PODÁVAT!

Prosba pořadatelů: Prosíme všechny závodníky o slušnost a respekt k pořadatelům. Rozumíme závodnímu nasazení některých z vás, ale to neospravedlňuje nikoho k tomu, aby pořadatelský tým, který se stará o váš servis za jakýchkoliv podmínek, častoval výrazy, které do slovníku slušného člověka opravdu nepatří. Děkujeme.

1. bufet Pomezní Boudy – obě trasy (iontový nápoj a voda v omezeném množství v bidonech a na doplnění, ovoce, koláče, rohlíky, salám, sůl, rozinky) + NEW Pompézní bufet pro ty co nespěchají 😊
2. bufet Pražská Bouda – dlouhá trasa, bufet pití (iontový nápoj, voda)
3. bufet Strážné – dlouhá trasa (iontový nápoj a voda v omezeném množství v bidonech a na doplnění, ovoce, koláče, rohlíky, salám, sůl, rozinky)

Bidony a obaly od doplňkové stravy odhazujte pouze v prostoru bufetů!!!

DOPROVODNÁ VOZIDLA

Závod se jede za plného provozu. Oficiální doprovodná vozidla nejsou povolena. Upozorňujeme na nutnost dodržovat dopravní předpisy a zejména upozorňujeme na striktní zákaz vjezdu, který platí pro úsek Pec pod Sněžkou – Pražská Bouda – Černý Důl (dlouhá trasa). Policie ČR bude dbát na absolutní dodržování tohoto zákazu!

NEBEZPEČNÁ MÍSTA

1.       14,0 km – Bernartice (odbočka vlevo)
2.       31,5 km – Lubawka nám.
3.       62,0 km – Temný Důl, rozdělení tras
4.*     74,0 km – 75,5 km – rozbitý úsek trati ve sjezdu od Pražské Boudy k chatě Mír
5.*   100,0 km – 101,0 km – nepřehledný úsek, prudké zatáčky – konec místní komunikace Rumovka
6.*   106,0 km – 108,0 km – práce na silnici (stoupání od odbočky v Čisté do Černého Dolu)
7.     123,0 km – 125,0 km (dlouhá), 76,0 km – 78,0 km (krátká) – prudké zatáčky, kluzký povrch – sjezd Hrádeček
8.     132,0 km (dlouhá), 85,0 km (krátká) – semafory – provoz bude řízen pořadateli

* pouze dlouhá trať       

ZNAČENÍ

Závod je značen jak vodorovným značením na silnici (nebezpečí, prémie) tak také svislým značením / plastové směrové tabule

LIMIT

Pro závod nejsou na trati určeny časové limity. Závod bude ukončen po vyhlášení výsledků, tj, v cca 17:00 hodin.

SILNIČNÍ PROVOZ

Závod se jede za plného silničního provozu. Na všech nebezpečných místech a křižovatkách budou pořadatelé a na mimořádně exponovaných místech i příslušníci Policie ČR. Řiďte se jejich pokyny a dodržujte dopravní předpisy. Nedodržení předpisů silničního provozu může být důvodem k diskvalifikaci. Na Vaši bezpečnost budou dohlížet profesionální motorizovaní pořadatelé, příslušníci Policie ČR, pořadatelé na křižovatkách, posádky sanitních vozů, sběrného vozu i zaváděcích vozidel.

DOPORUČENÍ

Zdravotní službu budou po celou trasu závodu zajišťovat dva sanitní vozy. Pořadatel doporučuje individuální úrazové pojištění.

CÍL, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

V cíli budou umístěny kontejnery na separovaný sběr (žluté – plasty, modré – papír, černé – směsný odpad). Prosíme závodníky i fanoušky o třídění odpadu. Děkujeme.

NOVINKA: fotokoutek v cílovém prostoru s pozadím výjezdu na Pražskou boudu nebo s cílovu bránou! Přijďte si pro svou památku na 11. ročník Krakonošova cyklomaratonu. 

Občerstvení v ceně startovného – výběr ze dvou jídel + minerální voda Gemerka

Sprchy – cca 200 m od cíle (Sokolovna)

16:30 – vyhlášení výsledků a tombola

Zatím vše! Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás…